Cython 0.18 wydany

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Cython 0.18 wydany Mamy dobrą informacja dla użytkowników Cythona - brakującego ogniwa pomiędzy prostotą Pythona, a szybkością języków programowania C czy C++.

Kilka dni temu pojawiło się kolejne wydanie tego języka-kompilatora, oznaczone numerem 0.18. Wprowadzono lepszą kompatybilność z Pythonem, optymalizacje i usprawnienia, a także poprawki zgłoszonych błędów.

Główne zmiany tego wydania to:

  • nowa dyrektywa overflowcheck,
  • obsługa const (stałych) języka C,
  • wywoływanie funkcji zagnieżdżonych obsługiwanych na etapie kompilacji,
  • wykorzystywanie informacji o typach przy wywołaniu funkcji zagnieżdżonych,
  • optymalizacja funkcji py_bytes_string.decode(),
  • obsługa named unicode escapes,
  • wprowadzenie specjalnego atrybutu __qualname__ w funkcjach i klasach (zgodnie z PEP 3155).

Więcej informacji: github.com/cython

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2013-02-02 17:50:58


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC