Django 1.4 - nowa wersja frameworka i plany na przyszłość

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

W minionym tygodniu, programiści webowego frameworka Django wydali kolejną, stabilną wersję aplikacji oznaczoną numerem 1.4. Aktualizacja obejmuje dodatkowe funkcje, jak i również zmiany niezgodne wstecz, dlatego też należy mieć to na uwadze w procesie migracji swoich projektów.

Django 1.3

Kluczowym punktem tego wydania jest wprowadzanie obsługi stref czasowych, umożliwiającej zapisywanie obiektów daty i czasu w formacie UTC. Skutkuje to automatycznym dopasowaniem tych obiektów do lokalnego czasu użytkownika, na poziomie szablonów i formularzy.

Dodatkowo, dokonano usprawnień na poziomie ORM, wprowadzając:

Zwiększono bezpieczeństwo w zakresie:

  • haszowania haseł, które wykorzystuje obecnie funkcje PBKDF2 i bcrypt,
  • nisko-/wysokopoziomowe API do podpisów kryptograficznych,
  • zabezpieczenia przed atakami Cross-site Request Forgery i clickjacking.

Warte uwagi są również inne zmiany:

  • wprowadzono obsługę działających na poziomie przeglądarki frameworków testowych np. Selenium, SST, które we współpracy z klasą LiveServerTestCase umożliwiają badanie interakcji pomiędzy frontendem a backendem aplikacji,
  • udoskonalono startowy szkielet projektu w tym skrypt manage.py,
  • automatycznie dodawany modułu wsgi.py do projektu wraz z uruchomieniem polecenia startproject,
  • dodano nowy kreator formularzy,
  • wycofano obsługę Pythona 2.4; Django 1.4 działa pod wersjami Python 2.5, 2.6 i 2.7.

Przyszłość frameworka Django jest pewna i zmierza w kierunku pełnej kompatybilności dla Pythona 3. Wiadomo już, że wydanie Django 1.5, które planowane jest na drugą połowę sierpnia bieżącego roku (w tym samym czasie co Python 3.3), ustanowi minimalne wsparcie na Pythona 2.6 oraz rozpocznie proces portowania bazy kodu frameworka na "trójkę".

Więcej informacji: Django 1.4 release notes, Django's future, and Python 3

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2012-03-31 17:47:39
5Y-3A-QR-CB

No to szybko planują wydać 1.5

Data: 2012-04-01 09:23:42
5Y-I1-VZ-F4

To brzmi tak jakby proces portowania miał się rozpocząć w sierpiu, a w rzeczywistości trwa już teraz.

Data: 2012-04-01 09:43:57
OS-FZ-4J-NS

Autor newsa miał na myśli, fakt że portowanie na Py3k stanie się w sierpniu priorytetem rozwoju frameworka. Przynajmniej ja tak to interpretuje.

Data: 2012-04-01 10:53:36
6O-JI-9W-3J

"form wizard" to nie kreator formularzy, a komponent pozwalający tworzyć "krokowe" formularze.

Data: 2012-04-02 09:04:16


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC