Django 1.4.6, 1.5.2 i 1.6 beta 2 wydane z poprawkami bezpieczeństwa

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Django 1.4.6, 1.5.2 i 1.6 beta 2 wydane z poprawkami bezpieczeństwa Deweloperzy Django wydali kolejne wersje frameworka oznaczone numerami 1.4.6, 1.5.2 i 1.6 beta 2. Mają one na celu poprawę ostatnio zgłoszonych przez społeczność (z polskim akcentem) błędów bezpieczeństwa.

Aktualizacja dotyczy podatności Django na ataki XSS, których wykorzystanie było możliwe w zakresie aplikacji Django Admin Site oraz funkcji is_safe_url().

Najnowsze wydania Django można pobrać z PyPI oraz oficjalnej strony frameworka.

Więcej informacji: djangoproject.com

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2013-08-16 15:01:58


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC