Podręcznik programisty Pythona - opis języka

Guido van Rossum

PythonLabs
E-mail:
Polska dokumentacja Pythona
E-mail:

Fred L. Drake, Jr., editor

Wersja 2.3
22. Grudzień 2003

tłumaczenie:


Zajrzyj do Informacji na temat tej publikacji... aby pomóc w jej rozwoju.