Google wspiera Pythona w Google Calendar Developer's Guide

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Google, które wspiera już Pythona w swoich aplikacjach sieciowych za pomocą Python Client Library, dodało omówienie Pythona do przykładów i wyjaśnień w Google Calendar Developer's Guide. Materiały instruktarzowe dla pozostałych REST-based APIs będą dostępne niebawem.

Źródło: python.org
Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2008-06-29 19:42:14


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC