Jython 2.5.3 final wydany

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Jython 2.5.3 Jython to alternatywna implementacja Pythona napisana całkowicie w Javie, skierowana na integrację z tym językiem. W jej skład wchodzą klasy javowe kompilujące kod źródłowy Pythona do kodu bajtowego Javy, który następnie wykonywany jest na Java VM. Dzięki temu zachowanie kodu w czasie jego wykonywania odpowiada programu napisanego w Javie.

Celem Jythona jest przede wszystkim danie programistom możliwości tworzenia w Pythonie skryptów dla aplikacji napisanych w Javie. Mogą one służyć jako aplety webowe, serwlety czy tworzyć GUI oparte na SWING, SWT bądź Qt Jambi. Co więcej, Jython umożliwia importowanie i wykorzystywanie klas oraz bibliotek Javy w kodzie napisanym w Pythonie.

Ostatnie półtora roku to okres stagnacji w rozwoju Jythona. Pracę nad interpreterem jednak wznowiono w marcu br., w momencie zawarcia umowy pomiędzy Frankiem Wierzbickim - twórcą projektu - a Adconion Media Group. Wspólnym celem tego paktu jest wydanie Jythona kompatybilnego z Pythonem 2.7 (CPythonem), na którego przyjdzie nam jeszcze poczekać kilka tygodni. Obecny status tej wersji Jythona zbliża się do wydania beta.

Programistów pracujących obecnie z Jythonem ucieszy fakt pojawienia się nowej wersji interpretera oznaczonej numerem 2.5.3. Wydanie to poprawia szereg zgłoszonych dotychczas błędów. Wraz z tą publikacją, repozytorium Jythona zostało przeniesione do maven central.

Więcej informacji: fwierzbicki.blogspot.com

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2012-08-15 14:52:14

Jako uzupełnienie newsa, polecam prezentację Franka Wierzbickiego: Jython 2.7 Update

Data: 2012-08-15 15:05:08


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC