matplotlib - aktualizacja do wersji 1.1.0

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

matplotlib to biblioteka języka Python służąca do generowania wysokiej jakości wykresów 2D. Umożliwia publikację danych w różnych formatach (np. PNG, PDF, XLS). Zapewnia kontrolę nad wyglądem, stylami i właściwościami wykresów, pracę w środowisku interektywnym, jak i możliwość osadzania wyników w aplikacjach destkopowych czy webowych. Jest wysoce konfiguralna, elastyczna, syntaktycznie bliźniaczo podobna do MATLABa i przede wszystkim łatwa w użyciu. matplotlib udostępniany jest na bazie licencji PSF.

matplotlib

Biblioteka doczekała się kolejnej aktualizacji. Na szczególną uwagę tego wydania zasługują następujące zmiany:

  • dodano moduł sankey do rysowania schematów Sankey'a,
  • wczesne wydanie modułu animation, służącego do tworzenia animowanej grafiki,
  • nowa metoda tight_layout(), automatycznie pozycjonująca wykresy, etykiety i ich osie na półtnie,
  • wstępne wsparcie dla frameworka PySide,
  • lepsze odwzorowanie i umiejscowienie legend wykresu,
  • wprowadzono kilka ulepszeń dla modułu mplot3d,
  • usunięto wsparcie dla Numerix na rzecz NumPy,
  • poprawiono wiele błędów i dokonano akutualizacji w obrębie całej dokumentacji.

Wydanie matplotlib 1.1.0 jest ostatnim zachowującym zgodność z Pythonem 2.4-2.7. Kolejne wersje będę obsługiwać wyłącznie Pythona 2.6, 2.7, 3.1 oraz nowsze.

Więcej informacji: matplotlib.sourceforge.net

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2011-11-12 04:24:14


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC