NAC wdraża ZoSIA

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

"Narodowe Archiwum Cyfrowe zakończyło pierwszy etap wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. Rozwój systemu oraz migracja danych była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego."

Od kilku dni taką informację możemy znaleźć na oficjalnej stronie NAC. Jak wiadomo, ZoSIA - stworzona głównie w języku Python - jest projektem Open Source. Istotną informacją jest fakt, że do ZoSIA przemigrowały już swoje bazy danych archiwa w Lublinie (wraz z Kraśnikiem, Radzyniem Podlesiem i Chełmem) oraz w Poznaniu (wraz z oddziałem w Koninie). Narodowe Archiwum Cyfrowe jest dumne z zakończenia pierwszego etapu pracy. Do ostatecznego udostępnienia systemu należy przeszkolić personel, poprawić ewentualne błędy oraz zorganizować serce projektu, czyli serwerownię NAC-a, która jest docelowym miejscem instalacji systemu.

"Wsparcie finansowe MKiDN pozwoliło nam na zarówno na prowadzenie prac programistycznych jak i archiwistycznych, ekspertyzy prawne i informatyczne systemu, przygotowanie grafiki systemu, szkolenia archiwistów, prze-migrowanie danych i promocję ZoSIA." - mówi dyrektor NAC, dr Nikodem Bończa Tomaszewski.

Niewątpliwie przełomowym faktem jest udostępnienie projektu jako Open Source. Miejmy nadzieję, że NAC stanie się wzorem do naśladowania innych systemów rządowych.

Dodał: Patryk Szlagowski, Kategorie: News
Data: 2008-12-22 16:42:23
UK-A4-R4-PQ

Gratulacje! Dobra robota Panowie.

Data: 2008-12-22 23:34:10
CB-LI-JW-V0

"wdrąża", czy wdraża?

Data: 2008-12-30 22:45:15

Wydaje mi się, że obie formy są poprawne aczkolwiek faktycznie popełniłem błąd. W całym newsie korzystam z formy "wdraża".

Dziękuję za informację. Poprawiono.

Data: 2008-12-31 12:46:36


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC