Nowy pyKook - 0.0.4

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Od wczoraj można pobrać nową wersję pyKook - wydanie 0.0.4.

Nowe wydanie oferuje więcej możliwości:

  • zdolność do korzystania z kompaktowego stylu dekoratora @recipe,
  • obsługa środowiskowej zmiennej $KK_CLIMB ze strony skryptu kk,
  • wsparcie dla opcji -R (odpowiadającej za operacje rekurencyjne) w wierszu poleceń;

Dokładny opis zmian znajduje się w changelogu.

Dodał: Adrian Ryniec, Kategorie: News
Data: 2009-09-06 17:22:04


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC