NVIDIA CUDA w języku Python

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

NVIDIA CUDA w języku Python CUDA to model programowania równoległego, opracowany przez firmę NVIDIA. Dzięki niemu programiści zwiększają prędkość działania aplikacji obliczeniowych, wykorzystując moc akceleratorów graficznych. Platforma CUDA jest szeroko stosowana w aplikacjach technicznych, naukowych i komercyjnych. Stanowi obecnie najpopularniejsze rozwiązanie dla programistów wykorzystujących GPU karty graficznej.

Z mocy i szybkości drzemiącej w technologii CUDA, programiści Python korzystać już mogli za sprawą dostępnego API o kodowej nazwie PyCUDA. Jednakże, daleko jest wrapperowi do kompilatora generującego kod dla GPU bezpośrednio z kodu Pythona. Dlatego też, NVIDIA we współpracy z Continuum Analytics ogłosiły, iż obsługa architektury CUDA zostanie wprowadzona w NumbaPro - kompilatorze JIT dla języka Python, przygotowanym z użyciem kompilatora LLVM. W tym celu powstało również dedykowane środowisko programistyczne.

Bez wątpienia zwiększy to produktywność języka programowania Python, dzięki uzyskanej wydajności, zwłaszcza w kontekście aplikacji wykonujących obliczenia wielkoskalowe oraz służących analizie dużych ilości danych.

NumbaPro stanowi część Anaconda Accelerate - nowego produktu firmy Anaconda - i jest dostępny w ofercie narzędzi dla języka Python, a także stanowi część środowiska Wakari, służącego do przeglądania, wizualizacji i analizowania kodu.

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2013-04-11 01:26:44


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC