O języku Python

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Język Python został stworzony we wczesnych latach 90-tych (1991 roku) przez holenderskiego programistę Guido van Rossum. Istotny wkład w rozwój języka pochodzi od społeczności Python'a, która z roku na rok przybiera większy zakres na świecie, nadając mu nową jakość.

Python jest językiem programowania starającym się zawrzeć w sobie najlepsze rozwiązania i intencje innych języków programowania, które pojawiły się i były udoskonalane w przeciągu ostatniego dwudziestolecia. Jest on interpretowanym, obiektowym, wysokopoziomowym językiem co ułatwia jego testowanie i stosowanie w sposób interaktywny. Python to oprogramowanie typu Open-Source zarządzany przez Python Software Foundation, działające na wielu platformach, takich jak: GNU/Linux, Mac OS czy Windows.

Jak wygląda kompilowanie Pythona? Kod źródłowy napisany w języku Python najpierw kompilowany jest do postaci pośredniej (byte-code), która następnie wykonywana jest przez wirtualną maszynę Python'a (PVM).

Więcej o Python'ie: FAQ

Strona języka: python.org
Dokumentacja języka: docs.python.org
Oficjalna grupa dyskusyjna: comp.lang.python

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: Python
Data: 2008-04-19 00:36:41
Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC