Pingwinaria 2008 - będzie również o Pythonie

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Miłym zaskoczeniem dla polskich entuzjastów języka okazała się informacja, iż na tegorocznych Pingwinariach 2008 pojawią się tematy związane z Pythonem. Szczególną uwagę zwraca na siebie druga prezencja.

Python i aplikacje z GUI, Jarosław Świerad
Krótka opowieść o tym, jak wykorzystać język Python do tworzenia w pełni funkcjonalnych aplikacji okienkowych, dla najpopularniejszych systemów: Linux, Windows oraz MacOS X. Z przykładami zastosowania oraz przykładami wdrożeń.

Budowa Zintegrowanego Systemu obiegu Informacji Archiwalnej (ZoSIA), Jakub Lewandowski i Łukasz Głowacki
Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) jest produktem budowanym w oparciu o komponenty opensurce. Ma zastąpić istniejące rozwiązania oparte na przestarzałych, zamkniętych mechanizmach baz danych i umożliwić jak najszerszy dostęp do zasobów archiwów polskich dla możliwie szerokiej grupy użytkowników. Prelegenci powiedzą dlaczego wybrali framework Pylons jako narzędzie oraz dlaczego wybór padł na bazę PostgreSQL. Omówią również workflow aplikacji: dawny oparty na MSAccess raz nowy (Pylons + PostgreSQL). Porównają wydajność obu rozwiązań. Wyjaśnią potrzebę używania ORM i domyślnych modułów do obsługi baz danych w Pythonie na przykładzie projektu ZoSIA. Najciekawszą częścią będzie jednak opis migracji bazy danych (od projektu nowej struktury do "inteligentnego" przenoszenia danych).

Źródło: linux.org.pl
Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2008-06-30 04:09:34


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC