Plan wydania Pythona 3.2

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Georg Brandl opublikował PEP-0392 (Python Enhancement Proposals), w którym zamieścił plan wydania Python'a 3.2.

Ci, którzy spodziewają się znaczących zmian w języku, zawiodą się, gdyż PEP-3003 (Python Language Moratorium), o którym pisaliśmy tutaj, ciągle obowiązuje.

Pierwsza alfa spodziewana jest na początek czerwca, a wydanie końcowe w grudniu 2010 roku. Planowane zmiany można śledzić na bieżąco w dokumencie "What's new" z dokumentacji Pythona 3.2.

Więcej informacji: PEP-0392
Źródło: python.org

Dodał: Łukasz Oleś, Kategorie: News
Data: 2009-12-30 20:49:02


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC