Portable Python - przenośne środowisko programistyczne

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Portable Python Pythona powszechnie uznaje się za technologię wieloplatformową, działającą praktycznie na każdym systemie operacyjnym. Można się z tym zgodzić dopóty, dopóki uruchamiane przez nas programy ograniczają się do użycia standardowej biblioteki oraz ustalonej linii rozwojowej języka. W przeciwnym wypadku należy wykorzystać znane w środowisku techniki, które tą "przenośność" wymuszają.

W celu wprowadzenia programu na produkcję w postaci niezależnej aplikacji, możemy posłużyć się m.in. następującymi narzędziami:

  • konwersja skryptów Pythona do postaci wykonalnej: PyInstaller, cx_Freeze, py2exe/py2app,
  • tłumaczenie kodu Pythona do optymalizowanego C++ i jego kompilacja: nuitka, ShedSkin,
  • użycie kompilatora pyc.py stanowiącego integralną część interpretera IronPython,
  • programowanie w języku Cython,
  • ręczne budowanie niezależnego środowiska uruchomieniowego.

W nieco gorszej sytuacji są programiści Pythona na etapie wytwarzania bardziej zaawansowanego oprogramowania. Każda stacja robocza, na której podejmujemy się pracy nad kodem bądź jego demonstracji musi zostać wyposażona w odpowiedni zestaw zewnętrznych bibliotek. Niestety, nie zawsze taki stan jest możliwy, a wynika to np. z braku uprawnień do instalacji pakietów bądź oszczędności czasu. Wtedy, z pomocą przychodzi rozwiązanie pod nazwą Portable Python, stanowiące hermetycznie opakowany interpreter Pythona wraz z jego rozszerzeniami, skonfigurowany pod urządzenia USB, lokalne dyski twarde czy lokalizacje sieciowe. Przygotowane w ten sposób przenośne środowisko programistyczne zapewnia nie tyle mobilność i oszczędność czasu, co doskonały sposób na testowanie kodu pod różnymi wersjami języka.

Pomimo ciągłego statusu beta, twórcy Portable Python wykonali w ostatnim czasie spory progres w kierunku stabilności i wsparcia większej ilości zewnętrznych bibliotek języka. Ostatnia aktualizacja oznaczona została numerem Portable Python 2.7.3.1.

Więcej informacji: portablepython.com

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2012-05-14 02:44:32


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC