py2app 0.7 - zamroź gada na jabłuszku

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

py2app 0.7 Proces tworzenia natywnych programów ze skryptów pisanych w języku programowania Python kojarzy się głównie z platformą Windows i plikami .exe. Jak powszechnie wiadomo, aby zapewnić użytkownikom tego systemu możliwość korzystania z naszych aplikacji - bez konieczności instalacji interpretera i dodatkowych zależności - jesteśmy zobowiązani np. do budowania tzw. "frozen binaries".

Kwestia ta nie dotyczy systemów linuksowych i uniksowych, gdyż większość dystrybucji standardowo Pythona instaluje. Niekiedy jednak w Mac OSX zachodzi potrzeba zamykania źródeł i dystrybuowania aplikacji w postaci plików .app. Wtedy z pomocą przychodzi pakiet o nazwie py2app, który doczekał się dziś kolejnego wydania.

py2app stanowi dostępne na licencji MIT rozszerzenie pakietu distutils, służące do budowania samodzielnych aplikacji ze skryptów Pythona dla systemów Mac OSX. Dystrybuowane z PyObjC, stanowi "most" pomiędzy Objective-C a Pythonem, oferując tym samym doskonały sposób na tworzenie aplikacji na tą platformę z użyciem interfejsu Cocoa. py2app dodatkowo wspiera zewnętrzne moduły Pythona do tworzenia wieloplatformowego GUI, jak osadzoną w język bibliotekę Tkinter, wxPython, pygame czy PyQt. Co więcej, pozwala na budowanie pakietów instalacyjnych, plików .mpkg.

Wydana dziś wersja py2app 0.7 to przede wszystkim poprawki błędów i kolejny ważny krok w kierunku stabilności pakietu. Szczegóły dostępne w changelogu.

Więcej informacji: packages.python.org, cx_Freeze 4.3, PyInstaller 2.0

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2012-10-23 14:38:58


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC