Pykonik - spotkanie styczniowe

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

W dniu 11 stycznia 2012 (środa) o godzinie 20:00 w El Sol przy ul. Batorego 1, odbędzie się pierwsze w nowym roku spotkanie krakowskiej społeczności Pythonistów. Program styczniowej sesji w obecnej chwili obejmuje prelekcję:

  • Contributing to Django: how it works - Tomasz Paczkowski.
Pythonik

Oprócz tego, uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusjach dotyczących dwóch ważnych wydarzeń, mianowicie Django Sprint i PyCon PL 2012, do organizacji którego Pykonik został zaproszony.

Więcej informacji: blog.pykonik.org, groups.google.com/group/pykonik

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2012-01-06 23:27:56

Nastąpiła zmiana godziny i miejsca spotkania styczniowego Pykonika. Krakowska społeczność zintegruje się o godz. 20:00 w El Sol przy ul. Batorego 1.

Serdecznie zapraszamy!

Data: 2012-01-09 18:42:16


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC