Python 2.7 alpha 1

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Benjamin Peterson ogłosił na grupie dyskusyjnej python-dev wydanie pierwszej wersji alfa Pythona 2.7. Jest to ostatnia zaplanowana wersja z linii 2.x.

W wydaniu tym znajdziemy wiele elementów, które ukazały się w Pythonie 3.1, między innymi:
- szybszy moduł io
- słownik pamiętający kolejność dodawania elementów PEP372
- nowa składnia dla zagnieżdżonego with

Pełna lista zmian jak zwykle znajduje się na stronie "Whats New" w dokumentacji Pythona 2.7.

Celem wydania Pythona 2.7 poza przeportowaniem ważniejszych zmian z 3.x jest ułatwienie migracji właśnie do Pythona 3.x, ułatwić to ma rozwijany skrypt py2to3, który automatycznie zmienia składnie na zgodną z trójką. Innym elementem jest dodanie kolejnych ostrzeżeń przy uruchamiania pythona z flaga -3, dzięki czemu można pisać kod, który będzie prostszy do portowania.

Jak zwykle zachęcamy do testowania i zgłaszania błędów na stornie: bugs.python.org

Pobierz: Python 2.7

Źródło: python.org

Dodał: Łukasz Oleś, Kategorie: News
Data: 2009-12-05 22:55:49


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC