Python 2.7.2 i 3.1.4 w zasięgu ręki

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Python logoCzerwiec to miesiąc wyjątkowo aktywny w środowisku Python'a, gdyż dostarcza istotnych aktualizacji dla dostępnych wersji języka. Jak informowaliśmy tydzień temu, Python 2.5 i 2.6 doczekał się uaktualnienia. Teraz przyszła kolej na główne linie użytkowe tej technologii.

Python 2.7 jest ostatnią produkcyjną wersją z linii 2.x, która zostanie z czasem w pełni zastąpiona przez niekompatybilnego wstecz Python'a 3.x. Aktualizacja w postaci wydania 2.7.2 wprowadza ponad 150 poprawek zabezpieczeń, w tym te wymienione w wersji 2.6.7. Do najistotniejszym zmian można zaliczyć:

  • zmniejszenie szans przepełnienia stosu w systemach Mac OS X i FreeBSD,
  • skorygowanie działania getpass w odniesieniu do CTRL-C i CTRL-Z,
  • wprowadzenie szeregu poprawek dla multiprocessing'u,
  • usprawnienie współpracy mmap z plikami większymi niż 4GB,
  • ulepszenie działania w zakresie znacznika czasu post-2038 w systemie Windows.

Zapoznaj się z pełną listą zmian: NEWS

Python 3.1.4 to finalne wydanie zabezpieczające linię 3.1. Wprowadza ono ponad 100 poprawek błędów, a niektóre z nich to:

  • skorygowanie działania metody __dir__ na obiektach,
  • poprawienie implementacji os.stat i os.utime przeznaczonych dla systemów Windows,
  • zmiany w bibliotece IO, zwłaszcza w zwracaniu typu None,
  • udoskonalenie wywołania zwrotnego argumentów w pakiecie ctypes dla 64-bitowych systemów Windows.

Wszystkie zmiany zawarte są w pliku: NEWS

Binarne instalatory obu tych wersji dostępne są od 12 czerwca na stronie python.org.

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2011-06-17 23:55:25


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC