Python 3.1

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Benjamin Peterson (Release Manager) ogłosił wydanie wersji 3.1 z nowej gałęzi Pythona 3.x. Wydanie to przynosi wiele zmian zarówno w bibliotece standardowej jak i w samym języku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

Nowe moduły:
- collections.OrderedDict
- collections.Counter
- tkinter.ttk
- importlib
- moduł itertools wzbogacił się o dwie nowe funkcje: combinations_with_replacement() i itertools.compress()

Warto wymienić jeszcze 2 istotne zmiany:
W funkcjach format() i str.format(), można użyć separatora do oddzielenia grup trzycyfrowych(Thousands Separator).
Składnia konstrukcji with pozwala teraz na stworzenie kilku Contex Manager-ów w jednej instrukcji.

Python 3.1 to nie tylko nowości, ale również optymalizacje.
Przy wydaniu wersji 3.0 pojawiło się wiele narzekań na bardzo słabą wydajność modułu io z tego powodu został on przepisany w języku C i jest on teraz od 2 do 20 razy szybszy.
Podczas konfiguracji można użyć flagi --with-computed-gotos dzięki której można zanotować przyśpieszenie nawet o 20% (issue4753).

Szczegółowy opis wszystkich zmian standardowo znajdziemy w dokumencie What's new w dokumentacji Pythona 3.1.

Wydanie to nie obyło się jednak bez zgrzytów. Przed wydaniem wersji rc1 do biblioteki standardowej dodano bibliotekę do manipulacji adresami IP autorstwa kilku pracowników Google o nazwie ipaddr. W tym momencie rozgorzała ostra dyskusja na temat użyteczności tej biblioteki i sposobu jej działania. W trakcie dyskusji pojawiły się propozycje zastosowania innych bibliotek, które miałyby lepiej sprawować swoją funkcję.
W końcu, wbrew polityce wydań wersji Release Candidate, przed wydaniem rc2 biblioteka ipaddr została usunięta. Cała sprawa była na tyle głośna, że doczekała się artykułu w magazynie lwn.net.

Źródło: python.org

Dodał: Łukasz Oleś, Kategorie: News
Data: 2009-06-28 16:57:52


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC