Python 3.2 został wydany

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Początek roku 2011 to dla języka programowania Python istne el dorado. Powtórzył on sukces sprzed czterech lat silnie zaznaczając swą obecność w styczniowym wydaniu indeksu TIOBE, przodując we wzrostowej tendencji popularności (+1.81%). Dzięki odnotowaniu największego progresu, Python ponownie stał się językiem roku!

TPCI History for language Python

Na dzień dzisiejszy zajmuje on czwarte miejsce awansując tym samym o trzy pozycje. Ten wzrost powodzenia był przyczynkiem do deklasacji uważanego dotychczas za najbardziej fundamentalny i najczęściej stosowany w WWW język programowania PHP. Nasuwa się zatem prosty wniosek, iż zaczyna zanikać pewien kanon w rozwiązaniach webowych, a wysoka skalowalność i prostota użycia framework’ów Python’a (Django i Pyramid) wydaje się stawać pewnym standardem.

20-stego lutego wydano Python’a 3.2. Linia 3.x jest z założenia wstecznie niekompatybilna, jednakże stanowi obecnie główną linię rozwoju języka. W przypadku gałęzi 2.x, dokonywane będą wyłącznie poprawki.
Nowa wersja wprowadza istotne aktualizacje mające za zadanie eliminację zgłoszonych błędów i poprawę stabilności rodziny 3.x. Zadeklarowano nie wprowadzanie żadnych modyfikacji dotyczących składni języka do momentu wydania nowej wersji. Do tego czasu twórcy będą skupiać się wyłącznie na bibliotece standardowej Python’a.

Zobacz co nowego w Pythonie 3.2: What’s New In Python 3.2
Więcej informacji: python.org

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2011-02-22 10:36:00
TQ-M2-RK-F4

Pogratulować pythonowi i jego społeczności :). Wiecie, że wersja 3.2 ukazała się dokładnie 20 lat po tym, jak pojawiła się pierwsza wersja pythona 0.9.0?

Data: 2011-02-27 23:57:02
JC-OV-2B-8A

To mi się podoba! :)

Data: 2011-06-24 15:19:11


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC