Python Magazine #1 - Październik 2007

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Python Magazine #1 - Październik 2007

The GIL debacle
Problem z GILem? Artykuł przestawia proste w użyciu rozwiązania i narzędzia do zarządzania procesami oraz komunikacji między procesami.

Creating custom PyGTK widgets with Cairo
Tworzenie własnych widgetów PyGTK z Cairo.

Working with IMAP and iCalendar
Praca z IMAP oraz iCalendar.

Processing Web Forms Using Anonymous Functions and WSGI
Przetwarzanie formularzy webowych przy użyciu funkcji anonimowych oraz WSGI.

Build your own Python extensions using C
Rozszerzanie Pythona. Używanie C, aby uczynić Pythona bystrzejszym.

Elegant XML parsing using the ElementTree Module
Eleganckie parsowanie dokumentów XML przy użyciu modułu ElementTree.

The Python Community
Społeczności Pythona.

Dodał: Krzysztof Korościk, Kategorie: Python Magazine
Data: 2008-07-23 15:06:38


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC