Python Magazine #11 - Sierpień 2008

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Python Magazine #11 - Sierpień 2008

Behind the Scenes at utilitymill.com
W tym artykule, Greg przedstawia swoje narzędzie pomagające szybko przerabiać kod Pythona na aplikacje webowe. Wyjaśnia jak za pomocą utilitymill.com tworzyć aplikacje WWW, przy pomocy samej przeglądarki.

Drawing Presentable Trees
Prezentowanie całej gamy diagramów i wykresów w efektywny sposób nie jest proste. Ten artykuł przedstawia podsumowanie i implementacje pracy jaka została włożona, aby to umożliwić.

Using Dependency Injection in Python
W jaki sposób tworzysz własne obiekty, niezależne od innych? Większość jest doraźna i nie za systematyczna. Jednak jest na to rada! Dependency Injection to prosty sposób na tworzenie niezależnych obiektów, co owocuje elastycznym kodem.

Advanced Pyparsing: Implementing a JSON Parser Using Results Names
Czy XML jest zawsze najlepszym wyborem do reprezentacji danych? Być może nie. XML zapewnia wyraźną wygodę, zwłaszcza przy reprezentacji skomplikowanych struktur. JSON jest poręczną alternatywą dla XML dla lekkiej reprezentacji danych hierarchicznych. Został ostatnio spopularyzowany dzięki roli w przesyle danych w aplikacjach bazujących na AJAXie. Atutem jest to, że parsowanie danych JSON za pomocą Pythona jest bajecznie proste z użyciem pyparsing.

GUI Programming using WxWidgets and wxPython
wxWidgets jest wieloplatformowym narzędziem do tworzenia widgetów, napisanym w C++. wxPython jest modułem Pythona, który z wykorzystaniem wxWidgets pozwala na łatwe pisanie wieloplatformowych aplikacji w Pythonie. Ten artykuł zaprezentuje podstawową funkcjonalność wxPython, poprzez tworzenie prostej aplikacji.

A (brief) introduction to Python-Core development
Jeske zapobiega! Wczesnym latem tego roku miał szansę zacząć pracować nad źródłami Pythona. Spędził trochę czasu na złożeniu Python Enchantment Proposal (PEP), który został zaakceptowany. Teraz uczy się podstaw kodu i praktyki. Wkrótce po zaakceptowaniu wstępnej łatki, zakończył na zawaleniu testów i budowy kodu, co spowodowało opóźnienie bety. Ten artykuł jest wprowadzeniem do rozwoju jądra, zawiera ono wszystko co potrzebujesz aby zacząć i to co Jaske osobiście zawalił.

Foundation, Not Empire
Steve podaje trochę informacji na temat ciała odpowiedzialnego za utrzymanie własności intelektualnej zawartej w języku Python.

Dodał: Krzysztof Korościk, Kategorie: Python Magazine
Data: 2008-09-06 23:59:35


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC