Python Magazine #15 - Grudzień 2008

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Python Magazine #15 - Grudzień 2008

Using the Cloud
Czy chciałbyś sprawować władzę nad rozmieszczonymi globalnie centrami danych, z nieskończoną przestrzenią dyskową, błyskawiczną skalowalnością i niezmienną ceną lub dużymi nakładami kapitału? Ten artykuł ukazuje w jaki sposób wykorzystać "cloud computing" przy użyciu Pythona, aby sprostać zadaniom wymagającym dużej skalowalnej mocy bez angażowania ton sprzętu.

Design Patterns in Real Python Projects
Szablony stały się częścią głównego nurtu rozwoju oprogramowania. Społeczność skupiona wokół nich, cały czas odnajduje nowe rozwiązania w wielu różnych dziedzinach architektury i projektowania oprogramowania. Ten artykuł omawia kilka konstrukcji szablonów z przykładami zaczerpniętymi ze świata Pythona.

Tabular Editing With PyObjC
W poprzednim artykule o PyObjC nauczyliśmy się jak używać PyObjC i klasy NSTableView do wyświetlania danych tabelarycznych. Tym razem wykorzystamy te same technologie do edycji tych danych. Zbadamy dwa podejścia do edycji i zobaczymy jak działają zarówno z pozyskiwaniem danych jak i z danymi powiązanymi. Uaktualnimy nasz projekcik Tables o edycję danych tabelarycznych.

WikidBASE: Semi-Structured Data Management (in Seconds)
Zarządzanie danymi może przyprawić o ból głowy. Obecnie jest po prostu za dużo otaczających nas informacji i w jakiś sposób trzeba wybrać spośród nich te, które nas obecnie interesują. Ten artykuł przedstawia WikidBASE, potężną i łatwą w użyciu aplikacje Django, która jest oparta na teorii wysokiej elastyczności w zarządzaniu danymi pół strukturalnymi.

PyWorks Wrap-up
Doug interpretuje część doświadczeń z PyWotks 2008 i spogląda w przyszłość czym ten magazyn się stanie w 2009.

YAML Ain't Markup Language
Kiedy ktoś mówi "wybierz język znaczników" większość ludzi natychmiast odpowie „XML!”, ale istnieje alternatywa. Jest fantastyczna, łatwa do przeczytania i zrozumienia, a co najważniejsze łatwa do użycia. Tą alternatywą jest YAML i ten artykuł jest wprowadzeniem do YAML i do tego jak wykorzystać go w Pythonie.

Vpython
Mark pokazuje jak łatwa może być praca z grafika 3-D z wykorzystaniem Vpython.

Dodał: Krzysztof Korościk, Kategorie: Python Magazine
Data: 2008-12-28 14:45:16


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC