Python Magazine #21 - Czerwiec 2009

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Python Magazine #21 - Czerwiec 2009

Image processing with Python
Nauczymy się, jak wykorzystać popularną pythonową bibliotekę do równoczesnego przetwarzania setek zdjęć, włączając w to dodawanie etykiet i ramek!

Lepton: Create Spectacular Real-time Visual Effects in Python
Jak możesz połączyć wydajność, jaką potrzebuje symulacja cząstek z wygodą kontrolowania jej za pomocą Pythona? System Lepton jest przykładem przeniesienia kodu krytycznego dla wydajności do C, utrzymując interfejs zorientowany obiektowo.

Python and Random Numbers
Wykorzystaj Pythona do zbadania właściwości pseudolosowej generacji liczb, zarówno przez implementacje niektórych generatorów, jak i badaniu ich wydajności.

Using the OCLC WorldCat APIs
Mashupy zbierają informacje z kilku serwisów w jedno miejsce – ale jak wyglądają w praktyce? Ten artykuł ilustruje wszystkie szczegóły połączenia wiodącego branżowego katalogu online z Google maps, i jak Python to ułatwia.

We are still learning how to write Python
Czy nawet po dwudziestu latach, społeczność Pythona nadal będzie się uczyć, jak naprawdę pisać kod Pythona?

Pickling and Unpickling
Wbudowany w Pythona moduł do serializacji, zamienia obiekty w przenośne ciągi i z powrotem. Pozwala nawet dostosować do własnych potrzeb przechowywanie własnych instancji klas.

Python Makes Things So Easy
Przewodniczący Python Software Foundation próbuje po raz pierwszy szybki skrypt do dostępu do kryptograficznie zabezpieczonego webowego API i odnosi sukces.

Dodał: Krzysztof Korościk, Kategorie: Python Magazine
Data: 2009-07-15 19:43:06


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC