Python przyspieszy pięciokrotnie

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Czy to możliwe, żeby Python przyspieszył pięciokrotnie? Okazuje się, że tak! Jak możemy doczytać w bardzo ambitnym planie Google, do końca pierwszego kwartału powinniśmy doczekać się 25% zwiększenia szybkości.

Optymalizacja Pythona to sprawa dosyć poważna. Tym bardziej poważna jest, gdy inżynierowie postanowili nadać pięciokrotną prędkość. Jak jednak to zrobią? Po pierwsze, nastąpi implementacja standardów wykorzystywanych już w innych projektach takich, jak PyPy czy Jython. Z informacji tej wynika, że inżynierowie nie chcą wynaleźć koła od nowa i zastosują istniejące rozwiązania. Zaoszczędzi to nie tylko czas ale i przyczyni się do zjednolicenia standardów.

Następnym śmiałym krokiem jest zastąpienie Python VM kompilatorem JIT, który oparty jest o infrastrukturę Low Level Virtual Machine. Dodatkowo poprawie programiści poddadzą garbag collector i wielowątkowość. Wszystkie te operacje zapewnią znaczne przyspieszenie.

Obecnie projekt jest rozwijany dla Pythona w wersji 2.6. Po zakończeniu prac, zostanie zastosowany w gałęzi 3 oraz dodany do oficjalnej dystrybucji Pythona.

Miejmy nadzieję, że pierwsze efekty pojawią się jak najprędzej i już niedługo będziemy mieli przyjemność pracować w pięciokrotnie szybszym środowisku.

Dodał: Patryk Szlagowski, Kategorie: News
Data: 2009-03-28 19:59:08
XB-1V-B0-ZZ

Dzięki psyco (http://psyco.sourceforge.net/) po "import psyco; psyco.full()" Python przyśpiesza około 10 razy.

Data: 2009-04-04 18:12:51
YW-O0-V0-0N

Ale dzięki pomocy Google, Python przyspieszy 5 razy, bez żadnych narzędzi z zewnątrz.

Zresztą psyco idealny nie jest, co widać Google dostrzegło dobrze.

Data: 2009-04-04 19:27:38


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC