Requests 2.0 oddana do użytku

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Requests 2.0 oddany do użytku Requests to biblioteka języka Python, stosowana do obsługi protokołu HTTP/1.1. Za jej pomocą, w prosty i użyteczny sposób, wysyłamy żądania i odbieramy odpowiedzi od serwera. O Requests należy myśleć w kategorii następcy, osadzonych w Pythonie modułów httplib i urllib2. Ponadto, biblioteka we współpracy z gevent zapewnia współbieżne przetwarzanie żądań.

Najnowsza, stabilna wersja Requests 2.0 została wydana dwa dni temu i zawiera duży zbiór poprawek błędów oraz kilka nowych funkcjonalności. Wydanie to nie zachowuje kompatybilności wstecznej. Szczegóły tej wersji zostały opisane w historii zmian.

Więcej informacji: python-requests.org

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2013-09-26 19:25:00


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC