SQLkit 0.8.6 - pierwsza stabilna wersja

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Dostępne jest pierwsze stabilne wydanie SQLKit - potężnego mini frameworka do edycji baz danych, opartego o PyGTK. Narzędzie oferuje zbiór widgetów "Mask & Table" do operacji na bazach danych w trybie graficznym, oraz oparty o SQLKit PyGTK skrypt sqledit, umożliwiający operacje na bazach danych z poziomu linii poleceń.

Do głównych funkcji zaliczyć można:

 • dwu-trybowy edytor baz danych: Mask & Table,
 • aplikacja oparta o SQLAlchemy: współpracuje z wieloma rodzajami baz danych,
 • ułatwiony sposób rysowania layoutu dla podglądów mask,
 • ewentualne ograniczenia SQL mogą być dołączone do maski lub tabeli; może to być wyrażone za pomocą normalnego zapytania SQLAlchemy lub django-podobnej składni,
 • sqledit - pythonowy skrypt do edycji baz danych;

SQLKit wymaga:

 • Pythona w wersji 2.4 lub nowszej,
 • PyGTK,
 • SQLAlchemy w wersji 0.5 lub nowszej,
 • Glade,
 • python-dateutil,
 • Babel (lokalizacja językowa),
 • sterownika używanej bazy danych;

SQLKit pobrać można stąd. Szczegóły zmian znaleźć można w changelogu.

Dla zainteresowanych dostępne są także: tutorial, źródła programu oraz lista dyskusyjna. Chętni mogą pomóc tłumaczyć aplikację na inne języki.

Dodał: Adrian Ryniec, Kategorie: News
Data: 2009-09-12 23:59:05


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC