Studencki Festiwal Informatyczny 2008

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Zbliża się kolejna edycja SFI. Na stronie Studenckiego Festiwalu Informatycznego jest już dostępny plan konferencji, na którym można doszukać się dwóch szczególnie ciekawych pozycji.


  • Czwartek, 14:00 "Flexible virtual machine creation with PyPy", Maciej Fijałkowski (warsztaty)
  • Czwartek, 16:00 "PyPy - Automatic Generation of VMs for Dynamic Languages", Maciej Fijałkowski
  • Czwartek, 17:15 "Python in your Browser with IronPython and Silverlight", Michael Foord
  • Sobota, 10:50 "Test-Driven Development: Brooks' silver bullet?", Jonathan Hartley

Niezwykle cieszącym faktem jest "obecność" Pythona na tak dużej imprezie. Niewątpliwie spowodowane jest to znacznym wzrostem popularności samego języka.

SFI odbędzie się w dniach 8-10 marca. Więcej informacji można znaleźć na stronie sfi.org.pl. Po zakończeniu imprezy prawdopodobnie na forum będzie dostępna obszerna relacja, autorstwa Piotra Łaskawca.
Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2008-06-30 03:49:19


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC