SymPy 0.7.2 policzy na PyPy

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

SymPy 0.7.2 Szeroko stosowany w matematyce i fizyce pakiet SymPy doczekał się właśnie wydania kolejnej wersji o numerze 0.7.2. Znacząca ilość zmian po tej aktualizacji jest efektem pracy studentów w ramach projektu Google Summer of Code.

Wydanie SymPy 0.7.2 to powiew świeżości i poszerzenie możliwości w postaci:

  • dostępności na Pythona 3.2 i 3.3 (prace nad 3.1 wciąż trwają),
  • wsparcia dla interpretera PyPy 1.9,
  • nowego modułu do rysowania i generowania wykresów 2D i 3D, opartego na bibliotece matplotlib,
  • wzbogacenia funkcjonalności pakietu o następujące moduły i submoduły: Combinatorics, meijerint, stats, expressions, machanics, agca i gaussopt,
  • aktualizacji dokumentacji projektu i symboliczne poprawki błędów.

Twórcy SymPy ostrzegają, że wydanie to zrywa wsteczną kompatybilność biblioteki.

Więcej informacji: Release-Notes-for-0.7.2

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2012-10-21 21:04:35


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC