Twisted Matrix Laboratories ogłasza wydanie Twisted 12.0

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Twisted Twisted, popularny, sieciowy framework sterowany zdarzeniami doczekał się kolejnej aktualizacji oznaczonej numerem 12.0. Spośród 47 zamkniętych ticketów tego wydania, warto wyróżnić następujące:

  • dodano wstępne wsparcie dla IPv6 po stronie serwera,
  • naniesiono kilka poprawek dla nowej implementacji protokołu TLS,
  • przeprowadzono modyfikacje w zakresie głównej dokumentacji,
  • zakończono wsparcie dla Pythona 2.4.

Więcej informacji: twistedmatrix.com

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2012-02-13 01:41:13


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC