WARPY 02

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Na jutrzejszej prelekcji (13.12.07r) w ramach WARPY, Marcin Swiderski (forgems) z Grono.net - zaprezentuje podstawy Pythona. Na spotkaniu zostaną poruszone również następujące tematy:

  • Wprowadzenie do Pythona, konsola Pythona,
  • Podstawowe struktury danych (tuple, listy, słowniki),
  • Struktury kontrolne - (if, for, while),
  • Funkcje,
  • Klasy i Obiekty,
  • Praca z plikami.

Prelekcja odbędzie się tak, jak ostatnio - o godzinie 19:00, w sali AL (sala nad głównym wejściem) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19.

Źródło: pl.comp.lang.python
Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2008-06-30 03:17:25


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC