web2py - długo oczekiwna wersja 2.0 wydana

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

web2py to opensource'owy framework napisany w Pythonie, przeznaczony do szybkiego tworzenia skalowalnych, bezpiecznych i przenośnych (w tym mniej skomplikowanych) aplikacji internetowych. Cechuje się wyjątkową prostotą użycia i zachęca programistów do stosowania dobrych praktyk, do jakich niewątpliwe należy wykorzystywanie wzorca MVC. Dodatkowo zapewnia kompleksowy webowy interfejs administracyjny i wspiera obsługę najczęściej wykorzystywanych baz danych i protokołów. web2py dostępny jest na wszystkie popularne platformy systemowe w postaci źródłowej i binarnej, w tym na większość serwerów WWW. Framework obowiązuje licencja LGPLv3.

web2py

Wydanie wersji 2.0.3 to najbardziej oczekiwany dzień w społeczności web2py. Stało się tak za sprawą nowej funkcjonalności i udoskonalenia tej już istniejącej. Krótko o dzisiejszym wydaniu:

  • dodano 57 tys. nowych linii kodu, w tym rozwiązano 279 zgłoszonych dotychczas problemów,
  • poprawiono szybkość pobierania danych z baz danych,
  • wbudowano wiki, nowe języki, udoskonalono obecny scaffolding czy poprawiono architekturę frameworka pod kątem bezpieczeństwa,
  • wprowadzono eksperymentalne wsparcie dla modułów: GIS, mongodb czy auth.wiki().

Wydanie nowej wersji web2py wciąż zachowuje kompatybilność wsteczną frameworka.

Jeżeli projekt web2py Was zainspirował i zechcecie zaczerpnąć na jego temat więcej informacji, to już w najbliższy, wrześniowy PyWaw #16 pojawi się taka możliwość w postaci wystąpienia Michała Paluśkiewicza.

Więcej informacji: web2py

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2012-08-31 01:52:55


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC