Wydano IronPython 2.7.2

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

IronPython, ciesząca się rosnącym zainteresowaniem pełnoprawna implementacja języka programowania Python napisana w C# doczekała się kolejnej aktualizacji w postaci IronPython 2.7.2. Wersja ta do swojego działania wymaga instalacji platformy .NET 4. Obsługuje również .NET 3.5, Silverlight 4 czy Silverlight 5. Do tych najbardziej znaczących zmian wchodzących w skład tego wydania można zaliczyć:

IronPython
  • możliwość ładowania bibliotek i zasobów z archiwów zip,
  • obsługa zipimport i sqlite3,
  • budowanie samodzielnych aplikacji wykonywalnych .exe z poziomu kompilatora pyc.py,
  • wstępne wsparcie dla systemu Android i Windows Phone 7.5,
  • dostępność z poziomu NuGet.

Więcej informacji: ironpython.codeplex.com

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2012-03-12 10:04:46
OS-FZ-4J-NS

Wydano dość ważną aktualizację IronPython 2.7.2.1:

http://ironpython.codeplex.com/releases/view/74478

Data: 2012-03-16 03:31:43


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC