Wydano pyKook 0.0.3

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

pyKook jest narzędziem ułatwiającym budowanie oprogramowania, podobnym do Make, Rake, Ant, SCons lub Cook. Został zaimplementowany w Pythonie i działa na każdej platformie, która jest wspierana przez ten język. Także podstawowe polecenia (takie jak copy, move, rename, mkdir .itp) są wynikami implementacji, umożliwiając tym samym wykonywanie ich, jako zależnych od danej platformy.

Zasada działania pyKook jest porównywalna do gotowania.
Plik wejściowy to składnik potrawy, plik wyjściowy (wynik operacji) to potrawa, sposób wykonania zadania to przepis, natomiast plik umożliwiający budowanie oprogramowania (a zarazem cała procedura tego zadania), zapisana jest w formie książki kucharskiej. pyKook wytwarza produkty ze składników zgodnie z recepturą. Opisem produktów, składników i receptur w książce kucharskiej zajmuje się sam developer.

Cechy:
- Zaimplementowany w czystym Pythonie - działa na każdej platformie wspieranej przez Pythona,
- Tzw. książka kucharska to plik Kookbook.py, jest odpowiednikiem Makefile z Make lub build.xml z Ant,
- Kod Kookbook jest napisany wyłącznie w "czystym" Pythonie, tak więc można do niej dodawać własne, pythonowe procedury budowania,
- Wspiera framework skryptów linii poleceń.

UWAGA!
pyKook jest wciąż w wersji eksperymentalnej, tak więc projekt i/lub specyfikacja może w każdej chwili ulec zmianie.

Chętnych przetestowania narzędzia zapraszam na stronę przewodnika dla użytkowników.

Dodał: Adrian Ryniec, Kategorie: News
Data: 2009-08-09 16:47:35


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC