Wydano ReportLab 2.6

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

ReportLab 2.6 ReportLab to posiadająca liczne możliwości biblioteka języka programowania Python, generująca dynamiczne, całkowicie przenośne dokumenty Adobe's Portable Document Format (PDF). Dodatkowo, zapewnia tworzenie wykresów i danych graficznych w różnych formatach zapisu grafiki wektorowej.


ReportLab cechuje się dużą szybkością w procesie tworzenia plików wynikowych. Jest popularnym i szeroko stosowanym pakietem udostępnianym na licencji komercyjnej oraz wolnej od opłat.

ReportLab można pobrać w postaci źródłowej oraz pakietów MS Windows. Obsługuje wersje Pythona 2.5-2.7 oraz interpreter PyPy. Pracę nad wsparciem dla Pythona 3.x wciąż trwają.

Wydanie wersji ReportLab 2.6 stanowi głównie aktualizację w zakresie dokumentacji i przewodnika użytkownika. Naniesiono również szereg drobnych usprawnień i poprawki zgłoszonych błędów.

Więcej informacji: reportlab.com

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2012-10-30 11:42:31


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC