Wydano stabilną wersję Pyramid 1.1

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Wydano stabilną wersję Pyramid 1.1 Postępująca fragmentacja rozwiązań wśród frameworków webowych Pythona zdeterminowała w listopadzie 2010r twórców projektów TurboGears, Repoze.bfg i Pylons do zawiązania koalicji, w efekcie której z Repoze.bfg i Pylons powstał projekt Pyramid. Zdarzenie to, wywołało nie lada zamieszanie w społeczności, któremu z zaciekawieniem przyglądamy się do dziś. Błyskawiczny rozwój i zwiększająca się popularność frameworka wyraźnie zaznacza swoją obecność w środowisku Pythona.

Od wczoraj możemy cieszyć się nową wersją Pyramid oznaczoną numerem 1.1. Główne zmiany tego wydania to:

  • przekazywana do każdego widoku (view callable) instancja klasy pyramid.request.Request posiada teraz atrybut response, który jest obiektem klasy pyramid.request.Response – uproszcza manipulację odpowiedzi,
  • dodano komendę paster pviews, która umożliwia wyświetlenie podsumowania widoków pasujących do danej ścieżki,
  • włączono wsparcie dla statycznych routes,
  • widok dla wyjątków jest teraz domyślnie zarejestrowany, dzięki temu wszystkie klasy z modułu pyramid.httpexceptions (np. HTTPFound czy HTTPNotFound) mogą być rzucane wewnątrz widoku,
  • ułatwiono tworzenie skryptów (np. cron) korzystających z aplikacji, dzięki dodawaniu funkcji pyramid.paster.bootstrap(),
  • dodano parametr http_cache do konfiguracji widoków, dołączający nagłówki odpowiedzialne za cache (Expires i Cache-Control) ,
  • udostępniono nowy, korzystający z sesji mechanizm uwierzytelniania pyramid.authentication.SessionAuthenticationPolicy,
  • porzucono wsparcie dla Pythona 2.4.

Zmiany widoczne są również na poziomie zależności oprogramowania i uzupełnień dokumentacji.

Więcej informacji: What's New In Pyramid 1.1
Dokumentacja Pyramid 1.1: docs.pylonsproject.org
Strona główna: pylonsproject.org

Dodał: Łukasz Fidosz, Kategorie: News
Data: 2011-07-23 18:29:42
TQ-M2-RK-F4

Ubiegłego tygodnia miało miejsce wydanie Pyramid 1.2:

Więcej informacji: Pyramid 1.2

Data: 2011-09-20 17:20:49


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC