Wydano Tornado 2.0

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Tornado to dostępny od września 2009 na licencji Apache 2.0 serwer i framework sieciowy napisany w języku Python. Cechuje go szybkość i zdolność obsługi znacznej liczby równoczesnych połączeń, dzięki czemu znajduje on zastosowanie przede wszystkim w działaniach w czasie rzeczywistym (np. aktualizacja statusu).

www.tornadoweb.org/

Facebook'owy projekt Tornado doczekał się właśnie wydania 2.0. Główne zmiany to:

  • wsparcie dla Python 3.2,
  • zastąpienie domyślnego klienta AsyncHTTPClient (AHC) na simple_httpclient,
  • dodanie nowych dyrektyw do języka szablonów (np. autoescaping),
  • uaktualnienie strony projektu i dokumentacji pochodzącej z docstrings.

Twórcy Tornado nadmieniają, iż wprowadzone aktualizacje są wstecznie niezgodne. Osoby podejmujące się portowania aplikacji z wersji 1.x na 2.0, mogą narazić się na nieprzewidziane komplikacje. Sugeruje się więc początkowo zapoznać z informacjami dotyczącymi kompatybilności, dostępnymi pod adresem: Backwards compatibility

Więcej informacji: tornadoweb.org

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2011-06-22 21:41:20
TQ-M2-RK-F4

Tornado 2.1 jest już gotowe do pobrania. Zapoznajcie się ze szczegółami tego wydania:

Więcej informacji: What's new in Tornado 2.1

Data: 2011-09-21 14:15:22


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC