Zasyczy Pythonem w Białymstoku

Oficjalna strona Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona

Studenckie Koło Technologii Rozproszonych - UwB Studenckie Koło Technologii Rozproszonych na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB ogłasza nabór studentów do udziału w zajęciach poświęconych językowi programowania Python i technologii Django. Spotkania będą miały charakter cotygodniowych, godzinnych wykładów, warsztatów i konsultacji.


Celem inicjatywy jest pogłębianie i wzmocnienie wiedzy, umiejętności studentów oraz ich fizyczne przygotowanie do pracy na stanowisku programisty Python/Django. Więcej informacji na temat zakresu wiedzy można znaleźć w ogłoszeniu Instytutu Informatyki.

Studenckie Koło Technologii Rozproszonych nawiązuje współpracę ze specjalistami z firm informatycznych, którzy podejmować będą wyzwanie prowadzenia zajęć. Przewidywane są również konkursy, w ramach których najlepsi i najbardziej aktywni uczestnicy koła uzyskają szansę na pozyskanie pracy w tychże przedsięborstwach.

Osobą odpowiedzialną za koło oraz przyjmującą (wymaganą) deklarację uczestnictwa jest Pan mgr inż. Mirosław Najbuk.

Dodał: Piotr Tynecki, Kategorie: News
Data: 2012-10-19 13:47:05


Copyright © 2007-2014 by Polish Python Coders Group
Język programowania Python  Open Source

Powered by Pigmej CMSv.0.2
Hosted by DmTEC